เห็ดนางรม(ฮังการี)

 

เห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)

 

เห็ดหูหนู(ว.พ.น.)

Advertisements