เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว  โดยเฉพาะประเทศทางทวีปเอเชีย  เช่น  ไทย  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  ไต้หวัน  เวียตนาม  ฟิลิปินส์  พม่า  และมาเลเซีย  เป็นต้น  เนื่องจากเห็ดหูหนูมีรสชาติและกลิ่นดี  นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะ  ถ้าบริโภคเป็นประจำจะสามารถรักษาโรคคอเจ็บ  โลหิตจางและแก้ร้อนในได้  ดังนั้นเราจึงมักพบเสมอในอาหารหลายชนิดทั้งที่ทำรับประทานกันตามบ้านและขายในร้านอาหารและภัตตาคารไทยและจีนแทบทุกแห่ง

               

                      อีกประการหนึ่งประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะในการเพาะเห็ดชนิดนี้มากแทบทุกภาคและยังมีวัสดุที่ใช้เพาะอย่างมากมาย  เช่น  ไม้เนื้ออ่อน  เนื้อแข็งทุกชนิด  และขี้เลื่อยก็สามารถนำมาใช้เพาะเห็ดหูหนูได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามแม้ในขณะนี้จะเพาะได้บ้างแล้วในประเทศ  แต่ก็ยังคงต้องสั่งมาจากต่างประเทศอีก  ซึ่งทำให้เงินตรารั่วไกลออกไปต่างประเทศปีละมาก ๆ

               

         

                 เห็ดหูหนูมีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติบนขอนไม้หรือไม้ผุ  พบมีอยู่มากมายหลายชนิด  แต่ละชนิดมีขนาด  สีสัน  รูปร่าง  และลักษณะประจำพันธุ์  เช่น  สี  อาจเป็นสีขาว  น้ำตาลอ่อน  น้ำตาลแดง  ดำ  หรือน้ำตาลไหม้เกือบดำที่ผิวหยักของเนื้อดอก  และความหนาบ้างของดอกมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพันธุ์  โดยทั่วไปเห็ดหูหนูสามารถแบ่งอกเป็น  2  ชนิดคือ  เห็ดหูหนูพันธุ์บาง  และพันธุ์หนา  เป็นต้น

Advertisements