เห็ดนางรม(ฮังการี)

เห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)

เห็ดหูหนู(ว.พ.น.)

 เห็ดหลินจือ

 เห็ดกระดุม

เห็ดเข็มทอง

เห็ดโคน

เห็ดนายางิ                 

เห็ดฟาง                                           และยังมีเห็ดอีกมากมายกว่า 100 ชนิด

เห็ดหอม                                                     เชิญเยี่ยวชมได้ครับ

เห็ดเข็มเงิน                                    โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี…

เห็ดลม    

ฯลฯ                                                        “…………………………….”

 

 

Advertisements