This slideshow requires JavaScript.

         การที่ผมจัดทำเว็บไซท์ เห็ด (โรงเรียน) นี้ขึ้นมาเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน และ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ สำหรับคนที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ด การดูแลรักษา และ การประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆ ก็จะมีการอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ การสร้างโรงเรือน บอกชนิดของเห็ดแต่ละชนิด และเห็ดแต่ละชนิดจะต้องดูแลอย่างไง จนถึง การเก็บเห็ดขาย เลยนะครับ  เพื่อให้น้องๆและคนที่สนใจนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้เลยนะครับหรือจะทำเป็นรายได้เสริมก็ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะดูแลง่ายออกผลผลิตเร็วและไม่ยุงยากและใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเห็ดก็เข้ามาชมได้ใน เว็บไซท์ เห็ด (โรงเรียน) ของพวกเรา ชาว ว.พ.น.ได้เลยนะครับ ยินดีให้ความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเห็ด ครับ

          และต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ไกรมาตร นพเมือง ที่ให้คำปรึษา และ ท่านอาจารย์ ณิชกรินทร์ วงกลมที่ให้คำแนะนำ

                                                                                                                                                                                                                      

     มโนรัตน์ โทลักษณ์

          

Advertisements