การที่กระผมได้จัดทำ เว็บเห็ดนี้ขึ้นมาเพื่อ อยากจะถ่ายทอดความรู้ในการเพราะเห็ด การรู้แลเห็ด การเก็บเห็ด และวิธีการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับน้องๆ คนในชุมชน และทุกคนที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานต่างๆแล้วกับเห็ด และสำหรับคนที่สนใจอยากจะเห็นของจริง และอยากสอบถามก็สามารถเข้ามาติดต่อขอดูงาน ขอข้อมูล ได้ที่ โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรีในเวลาราชการได้เลยนะครับ ผม นาย มโนรัตน์ โทลักษณ์ ประธานโครงการ ปลูกผัก เพาะเห็ด รักษ์ครอบครัว

Advertisements